Reidmarroute

 
De Reidmarroute is een voormalige kanoroute vanuit Bolsward over de Blauhûsterpuollen naar Oudega. De route komt onder andere langs de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar te liggen.

Voor de aanleg van de route is het nodig om dammen te verwijderen en bruggen te verhogen of te vervangen. Op een aantal plekken worden duikers gelegd (buizen waar water doorheen stroomt). Onderdoorgangen aangebracht met een doorvaarthoogte van 1,50 meter. Daarnaast wordt er op een aantal plaatsen gebaggerd. Dit betekent dat vaarten meer breedte en diepte krijgen.

Op deze pagina komen binnenkort een aantal kanoroutes te staan met als uitgangspunt de Reidmarroute. Deze route sluit aan  op de eerder gerealiseerde vaarroute van Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega via het Ringwiel en het Sânmar. Aan deze route gekoppeld  ontstaan er prachtig 'Stille Wille Farrûtes' die een belangrijke verbinding gaan vormen naar de Friese Meren. 

Reidmarroute.jpg


   Kootje bij de Brug, Kanoverhuur, Roeibootverhuur, Theetuin a/h Water in een rustieke omgeving van Friesland