Reidmarroute 

De Reidmarroute e.o..  is een gerecontrueerde vaarroute vanuit Bolsward over de Blauhûsterpollen naar Oudega. De route gaat vanaf de Wymerts, tussen Bolsward en IJlst, richting de meertjes It Fliet, Reidmar en het Sipkemar.

Voor het herstel naar van de  route zijn er dammen te verwijderd en en bruggen gebouwd met een doorvaarthoogte van 1,50 meter en een doorvaartbreedte 3.5 meter. Daarnaast is er op een aantal plaatsen gebaggerd en heeft de vaarroute meer diepte gekregen. Een Langweerder sloep e.o.  kan er bijvoorbeeld langs! Deze meet 8,50 x  3.00.  


Voor het beleven van de Reidmarroute, zie onze  arrangementen 

Reidmarroute.jpg


   Kootje bij de Brug, Kanoverhuur, Roeibootverhuur, Theetuin a/h Water in een rustieke omgeving van Friesland