Reidmarroute 

De Reidmarroute e.o..  is een gerecontrueerde vaarroute vanuit Bolsward over de Blauhûsterpollen naar Oudega. De route gaat vanaf de Wymerts, tussen Bolsward en IJlst, richting de meertjes It Fliet, Reidmar en het Sipkemar.

Voor het herstel naar van de  route zijn er dammen te verwijderd en en bruggen gebouwd met een doorvaarthoogte van 1,50 meter en een doorvaartbreedte 3.5 meter. Echter de vaart heeft weinig breedte, daardoor kan passage van tegemoetkomende sloepen op problemen stuiten. De route is in onze ogen geschikt voor vaartuigen  met een maximale breedte van twee meter.

Voor het beleven van de Reidmarroute, zie onze  arrangementen 


Reidmarroute.jpg


   Kootje bij de Brug, kanoverhuur, Paviljoen aan het water in een rustieke omgeving van Friesland