Reidmarroute

 
De Reidmarroute is een voormalige vaarroute vanuit Bolsward over de Blauhûsterpollen naar Oudega. De route gaat vanaf de Wymerts, tussen Bolsward en IJlst, richting de meertjes It Fliet, Reidmar en het Sipkemar.

Voor het herstel naar een 'Electric Only' route is het nodig om dammen te verwijderen en bruggen aan te brengen met een doorvaarthoogte van 1,50 meter. Daarnaast wordt er op een aantal plaatsen gebaggerd. Dit betekent dat de vaart meer breedte en diepte krijgt.

Op deze pagina komen binnenkort een aantal kanoroutes te staan met als uitgangspunt de Reidmarroute. Deze route sluit aan  op de eerder gerealiseerde vaarroute van Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega via het Ringwiel en het Sânmar. Aan deze route gekoppeld  ontstaan er prachtige 'Stille Wille Farrûtes' (SWF) die een belangrijke verbinding vormen naar de FrieseMeren!

Reidmarroute.jpg


   Kootje bij de Brug, Kanoverhuur, Roeibootverhuur, Theetuin a/h Water in een rustieke omgeving van Friesland