Bootje varen met 'workshop' visroken
Barbecuën wordt vaak niet meer als speciaal ervaren. Je wilt wel eens wat anders! Een nieuwe ervaring opdoen!  Een uniek arrangement  in Nederland! Deze keer geen vlees maar vis, maar wél met sauzen stokbrood, salades e.d..  Kortom gehéél verzorgd voor € 23,50 extra pp!

Het roken doen wij u op traditionele wijze in een rookton (200 liter drum) met jutezak. Wij roken Rode Poon. Net even iets anders dan Paling. Rode Poon is een heerlijke zeevis en gezond, want  Poon is een vissoort (Omega 3 vetzuren) die belangrijke gezondheidseffecten heeft. En..... ecologisch verantwoord!

 orookdem  visroken.jpg

Het rookproces van Rode Poon komt overeen met die van paling! Maak dit proces mee van pekelen, drogen, roken en rusten. Wij roken met speciaal onbehandeld eikenhout.

Wist u dat volgens veel kenners van gerookte vis de Rode Poon bij uitstek geschikt is om te roken? Dat qua smaak de gerookte Rode Poon zeker niet onderdoet voor de smaak van gerookte paling?

bekjes

Het arrangement visroken is ook geschikt als lunch. Wij verstrekken verder alleen telefonische informatie over dit (demonstratie) arrangement. Druk hier voor onze telefoongegevens.

Wij roken volgens de regels van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Productschap voor Vis (zie hieronder). Meer info zie bij arrangementen keuze 4

orookhar

Regels VWA en Productschap Vis
Uitgangspunt bij de regels is dat er geen besmetting op de producten mag optreden. Dat betekent dat alle producten zo goed mogelijk gekoeld en afgeschermd moeten zijn. Daarom hanteren wij  minimaal de volgende eisen:
 • De schoongemaakte vis wordt door ons vervoerd  in afsluitbare koelboxen of kisten met scherfijs.
 • De  schoongemaakte vis wordt gekoeld bewaard en wel op zodanige wijze dat de temperatuur van de vis tot de start van de voorbereiding ten hoogste 7 graden Celsius bedraagt.
 • Wij beschikken over een schone, afwasbare tafel waarop wordt gewerkt.

 • Het zouten en aan rvs-speten rijgen van de vis  doen wij achter deze tafel. 
 • Wij gebruiken een tijdelijke bedrijfsruimte die het werk afdekt.
 • Een deugdelijke voorziening voor het hygiënisch wassen en drogen van de handen en een passende voorziening voor de opslag van afval is ter plaatse aanwezig te zijn. 
 • Het roken van de vis geschiedt uitsluitend  met rook, verkregen uit hout of houtachtige gewassen welke in natuurlijke en/of onbehandelde staat  verkeren.
 • De vis wordt door ons gerookt bij een temperatuur van tenminste 70 ºC

 • De temperatuur wordt tijdens het rookproces door ons geregistreerd met een thermometer, waarvan het warmtegevoelige gedeelte in de rookton wordt geplaatst. De temperatuur wordt gemeten in een zone waar de temperatuur het laagst is. Deze temperaturen worden door ons geregistreerd. Druk hier als u meer  informatie over de door ons gebruikte meter

   thermometer
   
 • Wij houden verder  registratie bij van de hoeveelheid gerookte vis en de geconsumeerde gerookte vis. 
  rookton
  Visroken Vis Roken Visroken Vis Roken Visroken Vis Roken Vis roken  

Kootje bij de Brug, Kanoverhuur, Roeibootverhuur, Theetuin a/h Water in een rustieke omgeving van Friesland

+